Mainit

Ang isang search engine para sa Wikipedia, na may isang advanced at simpleng interface. Maghanap ng mga pahina, mga agham, mga tao, mga lugar, mga imahe, mga laro, mga ideya, media, creative commons, pilosopiya, at higit pa.

Paghahanap link
http://www.search-wikipedia.org/fil/
mga wika