Calenta

Un motor de cerca de Wikipedia, amb una interfície avançada i senzilla. Cerca de pàgines, la ciència, persones, llocs, imatges, jocs, idees, mitjans de comunicació, Creative Commons, filosofies, i molt més.

Cerca enllaç
http://www.search-wikipedia.org/ca/
idiomes